Completeaza Chestionarul de satisfactie client si castiga cu WISE.Travel!

Regulamentul concursului

“Completeaza Chestionarul de satisfactie client si castiga cu WISE.Travel!”

Perioada de desfasurare a concursului: 
01 iulie – 31 iulie 2024
Data extragere premii: 2 august 2024, ora 12:00

Organizatorul 

Organizatorul concursului “Completeaza Chestionarul de satisfactie client si castiga cu WISE.Travel!” este S.C WISE.Travel S.R.L cu sediul in Uricani, Str. Bazinelor nr.5, comuna Miroslava, judetul Iasi, telefon: 0757 110 231, înmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J22/1617/2017, Cod Unic de Inregistrare RO 37696204, reprezentata prin doamna Angela Achitei in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza ”Organizatorul”, adopta prezentul Regulament, in urmatoarele conditii: 

Participarea la acest concurs implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulament”) precum si obligativitatea respectarii acestora de catre toti Participantii.

Regulamentul, precum si detaliile concursului, sunt disponibile gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului, www.wise.travel, pe toata perioada desfasurarii Concursului.

Scopul

Prezentul concurs este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea brandului WISE.travel.

Locul de desfasurare a concursului / promotiei

Promotia este organizata si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei, in mediul online, pe website-ul www.wise.travel si in paginele oficiale ale Organizatorului de pe retele sociale: Facebook, Instagram, etc.

Durata Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 01 iulie – 31 iulie 2024, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Conditii de participare 

Sunt eligibili pentru a participa la acest concurs:

  • Doar persoanele care au trimis solicitare de ofertă către WISE.Travel până la data începerii concursului și se regăsesc în baza de date a companiei sau
  • Cei care au apelat deja la serviciile WISE.Travel și se regăsesc în baza de date a companiei

Varsta minima a participantului este de peste 18 ani si are capacitate deplina de exercitiu .

Participantii trebuie sa raspunda la intrebarile din chestionarul online disponibil la adresa:  https://forms.gle/kwhroeTegbPhaSLm9
In plus, Participantii trebuie sa completeze campurile cu datele personale (nume, prenume, adresa de email si telefon) pentru a putea fi contactati in cazul in care sunt alesi castigatori ai concursului.

Datele completate trebuie sa fie valide la data extragerii si in perioada contactarii de catre WISE.travel a Participantului castigator conform capitolului „Acordarea premiilor”, ca urmare a tragerii la sorti organizata cu ajutorul website-ului www.random.org, altfel va fi descalificat. 

Angajatii Organizatorului, precum si sotii si rudele acestora pana la gradul al II-lea inclusiv, nu pot participa la Concurs.

Mecanismul de desfasurare a Concursului

Poate participa la Concurs orice vizitator online care acceseaza www.wise.travel  si completeaza chestionarul online https://forms.gle/kwhroeTegbPhaSLm9 intre 01 iulie 2024 ora 00.00.00 – 31 iulie 2024, ora 23:59:59.
Tragerea la sorti va avea loc pe data de 2 august, ora 12:00. Tragerea la sorti va fi filmata iar castigatorul va fi desemnat cu ajutorul website-ului www.random.org. Filmarea tragerii la sorti va fi disponibila pe toate canalele de comunicare WISE.travel (website, retele sociale, etc) incepand cu data de 2 august 2024 ora 13.00.

Premiile concursului

Concursul va avea 3 castigatori, dupa cum urmeaza:

  • Premiul 1 – Voucher calatorii WISE in valoare de 500 euro
  • Premiul 2 – Voucher calatorii WISE in valoare de 300 euro
  • Premiul 3 – Voucher calatorii WISE in valoare de 200 euro

Premiile se vor acorda conform conditiilor specificate in prezentul Regulament.

Tragerile la sorti

Tragerea la sorti pentru acordarea Premiilor se va realiza in data de 2 august, ora 12:00, la sediul Organizatorului din Uricani, Str. Bazinelor nr.5, comuna Miroslava, judetul Iasi si se va face prin metode electronice, fara posibilitatea interventiei umane in algoritmul de selectare a Castigatorilor, in fata unei comisii formate din trei persoane desemnate de Organizator, cu ajutorul website-ului www.random.org.

In urma tragerii la sorti, comisia de extrageri va incheia un proces verbal de desemnare a celor 3 castigatori.

Pentru desemnarea Castigatorilor, toate informatiile colectate (nume, prenume, adresa email, nr. telefon) vor fi inregistrate intr-o baza de date (denumita in continuare „Baza de Date”) administrata de Organizator.

La tragerea la sorti participa toate inregistrarile Participantilor care indeplinesc conditiile de participare la Concurs.  

Pentru tragerea efectiva la sorti se va folosi doar campul „adresa de email”, cu ajutorul site-ului www.random.org. In situatia in care unei inregistrari nu-i sunt asociate toate campurile completate cu informatii corecte si complete, inregistrarea nu va fi valida.

Acordarea premiilor ca urmare a tragerilor la sorti

Organizatorul va incerca sa contacteze telefonic de maxim cinci ori fiecare Participant castigator, la numarul de telefon definit ca fiind numar de telefon de contact completat in chestionarul online in ziua in care s-a efectuat tragerea la sorti, precum si pe parcursul a 5 zile lucratoare de la momentul organizarii extragerii, pentru a furniza detalii despre modalitatea prin care poate intra in posesia Premiului si despre conditiile necesare pentru acordarea Premiului conform prezentului Regulament. 

In cazul in care nu se va putea intra in contact cu Participantul castigator pe numarul de telefon principal in decurs de 5 zile lucratoare de la tragerea la sorti, atunci Participantul va fi declarat necastigator si se va organiza o noua tragere la sorti cu ajutorul website-ului www.random.org.

Organizatorul isi declina orice raspundere in situatia in care Participantul castigator nu raspunde la apelurile consultantilor WISE.travel, nu se afla in aria de acoperire, are serviciul de mesagerie vocala neactivat sau nu are spatiu disponibil pentru primirea de mesaje vocale, are telefonul defect, nu are serviciul roaming activat, nu primeste e-mailuri, nu isi verifica contul de e-mail pe parcursul celor 5 zile lucratoare de la tragerea la sorti sau pentru orice situatii in care acesta nu va putea fi contactat in termenele mentionate in prezentul Regulament. 

In timpul convorbirii telefonice, Participantul castigator va fi rugat sa furnizeze informatii detaliate (numele complet, adresa email, data nasterii, adresa, etc) pentru validarea premiului.

In cazul in care Participantul castigator intruneste toate conditiile de acordare a Premiului, conform celor descrise in prezentul Regulament, i se vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesie a premiilor.     

Participantul castigator consimte ca numele si premiile acordate sa fie facute publice pe reteaua de socializare Facebook, impreuna cu fotografii sugestive postate in conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nu pot fi convertite in bani.

Organizatorul va transmite prin email/curier si va suporta cheltuielile aferente transportului pentru premiile castigate in urma tragerii la sorti pentru toti  castigatorii concursului.

Conditii de acordare a premiilor
    
Premiile vor fi acordate Participantilor castigatori daca indeplinesc toate conditiile de mai jos:
§    Participantii castigatori sa nu fie declarati descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului Regulament
§    Participantii sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
§    Comunicarea cu Participantii castigatori sa fie posibila in termenele mentionate in prezentul Regulament
§    Participantii castigatori trebuie sa faca dovada identitatii lor, sa prezinte toate documentele solicitate si sa semneze procesul verbal de primire sau de acceptare a Premiului 
§    Participantii castigatori trebuie sa aiba varsta peste 18 ani si capacitate deplina de exercitiu la data declararii lor drept castigatori.

Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale Participantilor, obtinute ca urmare a desfasurarii Concursului, decat in scopul derularii prezentei loterii publicitare in conformitate cu acest Regulament. 

Datele personale prelucrate de Organizator sunt cele: numele, prenumele, adresa de email, nr. de telefon, adresa domiciliu, ale Participantilor.

In cadrul concursului, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta public numele Castigatorului si Premiile oferite acestuia, in conformitate cu legislatia in vigoare. Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor.

Participantii au dreptul de a solicita prin email la support@wise.travel stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum si a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private. In acest sens, Organizatorul garanteaza persoanelor fizice participante la aceasta Promotie urmatoarele drepturi conform art. 12-15 si art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
§    Dreptul de a fi informati 
§    Dreptul de a avea acces la date
§    Dreptul de interventie asupra datelor 
§    Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor.

Organizatorul are obligatia sa respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protectia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

Modificarea Regulamentului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestui Concurs, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare, printr-un act aditional la prezentul Regulament, care va fi publicat pe site-ul Organizatorului, www.wise.travel, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pana la data unei eventuale modificari a Concursului, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in prezentul Regulament.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe pagina de internet a Concursului.

Organizatorul nu poate garanta accesul continuu, neintrerupt si sigur la website-uri sau la paginile de social media si nu este responsabil pentru intreruperile Promotiei sau a accesului la website/pagini social media generate de probleme tehnice sau alte evenimente care sunt in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

In situatia in care Promotia este intrerupta/suspendata, Organizatorul va acorda premiul castigatorului desemnat pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu prezentul Regulament. 

Orice modificare adusa prezentului Regulament urmeaza sa produca efecte la data publicarii pe pagina de internet a Organizatorului, in sectiunea dedicata Promotiei: www.wise.travel

Publicitate

Prezentul Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si poate fi consultat pe site-ul oficial al Organizatorului, www.wise.travel, in sectiunea dedicata Concursului, pana la data de 02 august 2024.

Participarea la Concurs implica acordul Participantului castigator ca numele lui sa poata fi publicat si utilizat gratuit de catre Organizator in orice material publicitar.

Reclamatii si litigii

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Promotiei va fi adresata in scris Organizatorului, la adresa sediului social specificata in prezentul Regulament, in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Iasi.

WISE.TRAVEL S.R.L.